Lahat ng Aming Order ay Ginawa sa Order. Gumagawa ng panahon upang Maghanda ng Iyong Mga Pasadyang Order, Mangyaring payagan ang Extra Time.